RØRUP. DK

NÆSTE LOKALRÅDSMØDE

Tirsdag 21. august kl. 18.30

i

Borgerhuset, Kælderen

INFORMATION FRA RØST

Torsdag d. 20. Marts blev der holdt generalforsamling for Rørup lokalråd i borgerhuset.

Her var det knald eller fald for lokalrådets fremtidige virke, da fire ud af fem lokalrådsmedlemmer

valgte at træde tilbage ved den ekstraordinære generalforsamling d. 11. december 2017.

Takket være en del fodarbejde af blandt andre Sogneforeningen, var der blevet vækket interesse blandt borgere,

så seks personer opstillede til valg til bestyrelsen og tre personer opstillede som suppleanter.

Følgende blev valgt ind:

Bestyrelsen :

Eva Nør, Casper H. Buch,

Anne Pia Bonde, Marianne Sass,

Tim Volder

Suppleanter :

Finn Neumann og Inge Bünning

Revisor og Revisorsuppleant:

Ivan Sørensen og Connie Neumann

De valgte ønskes tillykke

Der blev  vedtaget at tilføje følgende til vedtægterne:

§5 stk. 2. Lokalrådet holder minimum fire ordinære lokalrådsmøder årligt.

Fire af disse holdes i  Borgerhuset.

Sogneforeningen tilbød at stille lokaler til rådighed for lokalrådets møder kvit og frit mod god ro og orden.

Dette blev accepteret.

Den nye bestyrelse konstituerer sig selv ved næste bestyrelsesmøde d. 17. April

Vi vil herefter opdatere røruplokalråd.dk med navne, kontaktinformation og poster.

 

 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk