RØRUP. DK

Rørup menighedsråd: 2020-2024

Formand:

Nina Lykkegaard Nielsen
Dybmosevej 7
Dybmose
5560  Aarup
Tlf.: 2840 8497
Mail: 
lykkegaard.nielsen@gmail.com

 Næstformand/Sekretær/Sognepræst:

Rikke Steen Knudsen
Kirkegade 5A
5560  Aarup
Tlf. 6443 1643
Mail: 
rsk@km.dk

 Kirkeværge:

Elo Skovhus Christensen
Tværvej 1
5560 Aarup
Mobil: 2441 9328
Mail: 
eloskovhus@live.dk

 Kasserer:

Annelise Hauge Madsen
Kastanievej 7
5560  Aarup
Tlf.: 2286 8654
Mail: 
madserup@madsen.mail.dk

 Kontaktperson:

Lotte Næsted
Gl.Etterup 8
Etterup
5560 Aarup
Tlf.: 61 11 30 34
Mail: 
lotte.naested@gmail.com

 

Medlem:

Lis Hvidt
Gelstedvej 27
5560 Aarup

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk