RØRUP. DK

Menighedsråd valgt fra 2014 til 2016

Formand:

Nina Lykkegaard Nielsen
Dybmosevej 7
Dybmose

5560  Aarup
Tlf.: 2840 8497
Mail: lykkegaard.nielsen@gmail.com

 Næstformand:

Hans Peder Hauge
Fuglebakken 32
5560  Aarup
Tlf.: 2168 9872
Mail: p@2169.dk

 Kirkeværge:

Elo Skovhus Christensen
Violvej 3
Grønnemose

5560 Aarup
Tlf 6443 3028
Mobil: 2441 9328

Mail: eloskovhus@live.dk

 Kontaktperson:

Niels-Ivar Kamp Eriksen
Lupinvej 16
Grønnemose

5560  Aarup
Tlf.: 4028 1604
Mail: nieiksen@newmail.dk

 

Kasserer:

Erik Larsen
Lupinvej 8
Grønnemose
5560  Aarup
Tlf.: 5041 3894
Mail: elar@dukamail.dk

Sognepræst/sekretær:

Rikke Steen Knudsen
Bredgade 78
5560  Aarup
Tlf. 6443 1643
Mail: rsk@km.dk

Suppleant:

Annelise Hauge Madsen

 Regskabsfører: (ikke medlem)

Niels Vestergaard (fra 1. januar 2015)

   Udvalg:

 Aktivitetsudvalg:

Hans Peder Hauge
Nina Nielsen
Annelise Hauge Madsen
 

 Præstegårdsudvalg:

Nina Nielsen
Hans Peder Hauge

 Valgbestyrelse:

Niels-Ivar Eriksen (formand)
Hans Peder Hauge

Nina Nielsen

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk