RØRUP. DK

Ambassadørordning i Rørup Sogn.

Assens Kommune har en strategi, der drejer sig om øget bosætning i kommunen.
En del af opfyldelsen af denne strategi er at søge etableret et ambassadørkorps i kommunen.
Ideen med et ambassadørkorps er at sikre, at både nye, allerede tilflyttede borgere,
men også potentielle tilflyttere,føler sig velkommen i et givent lokalsamfund, ved hjælp af ambassadørerne.
Ordningen i Assens kommune fungerer på den måde,
at ambassadøren får besked, når en ny bosætning finder sted i lokalområdet.
Rørup Sogneforening etablerede en sådan ordning i 2014.
Ambassadørordningen varetages fra 1.januar 2021 af RØST.

 
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk