RØRUP. DK

Velkommen til Rørup.dk

Formålet med Rørup.dk er at informere dig, som borger i Rørup Sogn med byerne

Etterup, Grønnemose, Gribsvad, Rørup, Ålsbo og Hækkebølle, om alle aktiviteter i sognet.
Her kan du finde mange nyttige informationer om vores lokalområde,
som f.eks. Sogneforeningen og dens arrangementer, Borgerhuset, Vandværkerne, mm. 
Du navigerer på siden ved hjælp af menuen i toppen.

 

AFLYSNINGER

Sogneforeningens bestyrelse har p.g.a.  situationen vedr. Corona
 set  sig  nødsaget  til  at  aflyse  følgende 2 arrangementer :
Afslutning Sangaftener 13. maj
Fællesspisning 15. maj 
Indbetalt beløb til fællesspisning kan henstå til fællesspisning i efteråret eller

blive  tilbagebetalt  ved  henvendelse  til bestyrelsen med et kontonummer.

 

RØRUP  NYT  APRIL  2020  ER  PÅ  GADEN

SE BLADET VED AT KLIKKE NEDENFOR

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk