RØRUP. DK

AMBASSADØRER

Ambassadørordning i Rørup Sogn.

Assens Kommune har en strategi, der drejer sig om øget bosætning kommunen.
En del af opfyldelsen af denne strategi er at søge etableret et ambassadørkorps i kommunen.
Ideen med et ambassadørkorps er at sikre, at både nye, allerede tilflyttede borgere, men også potentielle tilflyttere, føler sig velkommen i et givent lokalsamfund, ved hjælp af ambassadørerne.
Ordningen kendes blandt andet fra almene boligområder, hvor ”opgangsambassadører” byder nye beboere i opgangen velkommen med et besøg, en blomst og en tilflyttermappe. Opgangsambassadørerne, der er 100 % frivillige, får ros for deres indsats.
Ordningen i Assens kommune kommer til at fungere på den måde, at ambassadøren får besked, når en ny bosætning finder sted i lokalområdet. 
                                                                                                         --------------
Rørup Sogneforening har på et bestyrelsesmøde den 2.september 2014 besluttet at etablere en sådan ordning i Landdistriktsrådets regi.
Bestyrelsen finder, at den til enhver tid siddende formand for foreningen udøver dette hverv. Formanden har bemyndigelse til at delegere opgaven videre, når det skønnes mest hensigtsmæssigt. F. eks. når der sker en tilflytning til Etterup.

Kirsten Nissen, Bellisvænget 3, har påtaget sig hvervet som ambassadør i Grønnemose fra 1.april 2017.
Jens Bartholin varetager p.t. jobbet som ambassadør i resten af sognets områder.
Der er imidlertid brug for ambassadører med lokal kendskab ti Hækkebølle, Ålsbo, Etterup og Gribsvad.                    
Du kan melde dig og få flere oplysninger om dette interessante hverv
ved kontakt til Jens Bartholin  på mobil 20 68 70 67 eller mail : jjbartholin@privat.dk

Bestyrelsen har besluttet sig for en særlig ”velkomstpakke” til nye tilflyttere
 
  Rørup Sogneforening sept. 2014

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk